Greek
Contact
Επικοινωνία
Εκπαίδευση Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Γλωσσομάθειας

(CECR)

>

Περιγραφή των επιπέδων A1 - C2

Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ημερομηνία και τον χρόνο που διαθέτετε για
να μάθετε γαλλικά στη Γαλλία,
σας προσφέρουμε το πρόγραμμα μαθημάτων που σας ταιριάζει.

Το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς έχει δύο κύριους στόχους, πρώτον, ευθυγράμμιση μεθόδων διδασκαλίας με βάση
ένα κοινό υπόβαθρο για το τι ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει και,δεύτερον, να ορίσει τα επίπεδα γλωσσομάθειας και να επιτρέψει στον μαθητή να ξέρει ακριβώς σε ποια βαθμίδα βρίσκεται.

Επίπεδο Α1/Α2: στοιχειώδες. Περιορισμένη γνώση της γαλλικής γλώσσας
Επίπεδο Β1/Β2: ενδιάμεσο. Ποικίλες γνώσεις στα γαλλικά
Επίπεδο C1: προηγμένο.   Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας
Επίπεδο C2: τελειοποιημένο. Άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας

Επιπλέον με αυτά τα επίπεδα, η σχολή Azurlingua προτείνει :
A0 : πλήρως αρχάριος. Καμία γνώση στα γαλλικά

Ποιο είναι το επίπεδο γαλλικών σας;
Μπορείτε να έχετε μια γενική ιδέα για το επίπεδο των γαλλικών σας κάνοντας το Test γαλλικών on line που δημιουργήθηκε από την ομάδα καθηγητών μας.

Επικοινωνιακοί στόχοι του μαθήματος

logo europeΤα μαθήματα γαλλικών μας ακολουθούν μια σειρά σύμφωνη με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς γλωσσομάθειας, που περιγράφει τους εκπαιδευτικούς στόχους επικοινωνίας (ακουστική, συμμετοχή σε μια συνομιλία, προφορική συνεχόμενη έκφραση, ανάγνωση και γραφή), ανάλογα με το επίπεδο δεξιότητας (αρχάριο, στοιχειώδες, ενδιάμεσο, προχωρημένο, άριστο) ... Η σημασία της ταξινόμησης αυτής είναι να επιτρέψει σε σας να μετράτε την πρόοδό σας σε κάθε βήμα της μάθησης σας, αλλά και σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς γλωσσομάθειας (CECR)


ECOUTER
LIRE
PRENDRE PART À UNE CONVERSATION
S'EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU
ECRIRE
A1
Κατανοώ βασικές λέξεις και πολύ συνηθισμένες εκφράσεις.
Κατανοώ βασικές/οικίες λέξεις και φράσεις πολύ απλές όπως για παράδειγμα αγγελίες, αφίσες ή σε διαφημιστικά φυλλάδια και καταλόγους.
Επικοινωνώ, με απλό τρόπο, υπό τον όρο ο συνομιλητής μου να είναι έτοιμος να επαναλάβει ή να αναδιατυπώσει τις φράσεις του πιο αργά και να βοηθήσει στη διαμόρφωση του δικού μου λόγου. Θέτω  απλές ερωτήσεις που αφορούν σε οικεία θέματα ή σε θέματα τα οποία χρειάζομαι άμεσα. Απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις.
Χρησιμοποιώ εκφράσεις και απλές προτάσεις για να περιγράψω τον τόπο διαμονής μου ή ανθρώπους που γνωρίζω.
Γράφω μια σύντομη, απλή καρτ-ποστάλ, διακοπών για παράδειγμα. Συμπληρώνω ένα ερωτηματολόγιο, για παράδειγμα, γράφω όνομα, εθνικότητα και τη διεύθυνση σε ένα έντυπο ξενοδοχείου.
A2-1 Αναγνωρίζω απλές δηλώσεις που έχουμε ήδη συναντήσει και  ακούσει σε οικίες καταστάσεις.  Κατανόηση αριθμών και μεμονομένων ψηφίων καθώς και λέξεων που αναφέρονται σε χαρακτήρες σε  πολύ σύντομες αφηγήσεις.
Καταλαβαίνω γραπτές δηλώσεις που έχω ήδη συναντήσει. Προσδιορίζω τα βασικά ζητήματα που θίγονται σε μια προσωπική επιστολή ή σε ένα κείμενο που αφορά σε ένα οικείο θέμα.
Συμμετέχω σε σύντομες συνομιλίες σε απλές και καθημερινές καταστάσεις (συναντήσεις, αγορές, ζητάω πληροφορίες) χωρίς ο συνομιλητής να παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση.
Παρουσιάζω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και τους φίλους μου (στοιχεία ταυτότητας, εργασία, χόμπι, το σπίτι ...) σε μερικές απλές φράσεις. Γράφω σε 2 ή 3 φράσεις μια πληροφορία προερχόμενη από τον προφορικό λόγο.
A2-1 Κατανοώ απλές δηλώσεις, που δεν έχω ακούσει πριν αλλά που αφορούν  σε γνωστά θέματα. Κατανοώ οδηγίες εργασίας, σύντομες και σαφής. Αναγνωρίζω ψηφία και αριθμούς που υπάρχουν σε προτάσεις. Καταλαβαίνω την ουσία ενός σύντομου και απλού κειμένου με πολύ λίγες γραμματικές συντάξεις ή άγνωστες λέξεις. Βρίσκω πληροφορίες σε ένα ενημερωτικό έγγραφο που ασχολείτε με έναν τομέα ή ένα γνωστό θέμα. Σε μια σύντομη συνομιλία, κάνω ερωτήσεις και  απαντώ σε οικεία θέματα, όταν αυτές οι απαντήσεις δεν απαιτούν μεγάλες παρεμβάσεις ή να λάβω προσωπική θέση.
Περιγράφω σε μερικές φράσεις και με απλούς όρους, τα προσωπικά μου στοιχεία και  συνοψίζω τις σημαντικότερες πληροφορίες για τον εαυτό μου σε σχέση με το θέμα της συνομιλίας (γούστα, εκπαίδευση ...).

Γράφω μια σημείωση ή ένα σύντομο και απλό μήνυμα για να διαβιβάσω πληροφορίες βάσει  κάποια κείμενα και με τη χρήση λεξικού. Η γενική έννοια της γραπτής εξέτασης είναι να είναι ο γραπτός μου λόγος σαφής, ακόμη και αν υπάρχουν κάποια λάθη στη γλώσσα.

A2-3 Κατανόηση του τι συζητείται σε μια συνομιλία σχετικά με ένα γνωστό θέμα. Σε μια σύντομη ιστορία, κατανοώ απλές προτάσεις και αναγνωρίζω λέξεις ή φράσεις που δείχνουν απλούς λογικούς συνειρμούς και τις αλλαγές στο χρόνο.

Κατανοώ την ουσία  ενός κειμένου ή μιας σύντομης και απλής επιστολής που ασχολείται με ένα θέμα ή με ένα οικείο τομέα. Αναγνωρίζω τις λογικές και χρονολογικές  αρθρωσεις σε μια ιστορία. Αφού έχω προετοιμαστεί, επικοινωνώ σε απλές και καθημερινές καταστάσεις που αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών,  σε απλές δραστηριότητες και σε θέματα οικεία.Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, λίγα λάθη στη γλώσσα καθιστούν δύσκολη την κατανόηση. Περιγράφω σε μερικές φράσεις και με απλό τρόπο μια πρόσφατη εμπειρία (πρακτική άσκηση,
δουλειά ...).
Γράφω μια προσωπική επιστολή για να παρουσιαστώ, να ευχαριστήσω ή για να μιλήσω για τον εαυτό μου. Γράφω μια σημείωση ή ένα σύντομο μήνυμα ως απάντηση σε μια ερώτηση. Πρέπει να το ξαναδιαβάσετε αρκετές φορές για να διορθώσετε τυχόν λάθη που παρακωλύουν την κατανόηση. 
B1-1 Σε μια σύντομη ιστορία, αναγνωρίζω τους τρόπους διεξαγωγής της διήγησης  και να συσχετίζω τους χαρακτήρες και τον τόπο με τα γεγονότα. Σε κάθε άλλο είδος ηχογράφημένου κειμένου της ίδιας δυσκολίας,κατανοώ τις βασικές πληροφορίες. Αναγνωρίζω τη δομή ενός κειμένου ή μιας απλής και σύντομης επιστολής. Κατανοώ τα κύρια γεγονότα και τις βασικές ιδέες που περιέχονται σε ένα κείμενο ή σε μια επιστολή που αφορά σε οικεία θέματα. Συμμετοχή σε μια συνομιλία που αφορά σε σύντομη ανταλαγή απόψεων. Επίσης μιλώ για την προσωπική μου κατάσταση (την οικογένεια, τα χόμπι, την εργασία, το σχολείο) και δίνω απλές πληροφορίες για ένα γνωστό θέμα. Περιγράφω με σταθερότητα και με μερικές απλές φράσεις, μια εμπειρία ή ένα γεγονός. Εκφράζω γνώμη. Γράφω ένα απλό και δομημένο κείμενο που αφορά σε ένα οικείο θέμα. Γράφω μια προσωπική επιστολή. Μπορώ,  ξαναδιαβάζοντάς τα, να διαγράψω σημαντικά λάθη.
B1-2 Σε μια συζήτηση που διαρκεί λιγότερο από 2 λεπτά, κατανοώ τη θέση που έλαβε ο καθένας από τους πρωταγωνιστές, όταν εκφράζονται με σαφήνεια σε ένα οικείο θέμα. Εντοπίζω και κατανοώ συγκεκριμένες πληροφορίες σε ένα ενημερωτικό έγγραφο. Σε μια μεγαλύτερη αφήγηση, καταλαβαίνω τον τρόπο διεξαγωγής των γεγονότων, όταν το θέμα είναι γνωστό.
Σε κάθε κειμένο ή σύντομη αλληλογραφία, γραμμένα σε τυπική γλώσσα,  κατανοώ τις βασικές πληροφορίες γενικού χαρακτήρα που αφορούν σε επαγγελματικό τομέα, ή σε ένα γνωστό γνωστό θέμα.
Συμμετοχή χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία σε μια συνομιλία ενώ δεν ενοχλούμαι όταν οι συνομιλητές αναφέρονται σε άλλα ζητήματα εκτός από τα ήδη γνωστά. Εύρεση λέξεων ή βοήθεια από έναν συνομιλητή εξακολουθούν να είναι απαραίτητες.
Με εμφανή συνάφεια στο λόγο μου, εκφράζω και δικαιολογώ τη γνώμη μου ή κάποια σχέδιά μου.
Περιγράφω τα γεγονότα, αφηγούμαι μια πρακτική άσκηση ή τις εμπειρίες μου και περιγράφω τις εντυπώσεις μου σε ένα κείμενο τουλάχιστον 10 σειρών, χωρίς πολύ συχνά τη χρήση του λεξικού...

B1-3 Κατανοώ τις λεπτομέρειες  μιας αφήγησης που διαρκεί τουλάχιστον 2 λεπτά σχετικά με ένα γνωστό θέμα. Κατανοώ τις τεχνικές πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες. Κατανοώ τα επιχειρήματα των πρωταγωνιστών μιας συζήτησης, όταν είναι γραμμένα με σαφήνεια. Κατανοώ την ουσία κάθε κειμένου ή αλληλογραφίας που δεν υπερβαίνει τις 40 γραμμές,γραμμένα στα γαλλικά πρότυπα, που αφορούν σε ένα γνωστό επαγγελματικό τομέα ή σε μια γνωστή θεματολογία. Χειρίζομαι καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια γαλλόφωνη χώρα. Συμμετέχω, χωρίς προετοιμασία σε μια συζήτηση πάνω σε θέματα οικεία ή προσωπικού ενδιαφέροντος που αφορούν την καθημερινή ζωή. Διηγούμαι την πλοκή μιας ταινίας (ή ενός μυθιστορήματος ...) και  περιγράφω τις αντιδράσεις με σωστή και  λογική  χρονολογική σειρά. Γράφω εύκολα μια προσωπική επιστολή ή ένα απλό και δομημένο κείμενο για οικεία θέματα, διασφαλίζοντας ότι τα λάθη της γλώσσας δεν είναι πάρα πολλές για να παρεμποδίζουν την ανάγνωση.
B2
Παρακολουθώ μια παρέμβαση ενός ορισμένου μήκους και ένα επιχείρημα για ένα οικείο θέμα. Κατανοώ την πλειοψηφία των εφημερίδων, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου ή διάφορα έγγραφα υπό τον όρο ότι μιλούν μια τυπική γλώσσα.
Διαβάζω άρθρα και αναφορές που ασχολούνται με σύγχρονα προβλήματα στα οποία οι συγγραφείς υιοθετούν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ή κάποια συγκεκριμένη άποψη. Κατανοώ ένα σύγχρονο λογοτεχνικό κείμενο σε πρόζα.

Επικοινωνώ με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που κάνει πιθανή την επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές.
Εκφράζομαι με σαφήνεια και λεπτομέρεια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τα ενδιαφέροντά μου. Αναπτύσσω την άποψη μου για ένα θέμα. Εξηγώ τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.
Γράφω σαφή, λεπτομερή κείμενα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς ενδιαφέροντός μου. Γράφω ένα δοκίμιο ή μια αναφορά μεταφέροντας μια πληροφορία ή εκθέτοντας τους λόγους υπέρ ή κατά μιας άποψης. Γράφω γράμματα που τονίζουν τη σημασία που αποδίδεται σε γεγονότα ή σε προσωπικές εμπειρίες.

C1
Παρακολουθώ μια παρέμβαση ή μια συνομιλία συγκεκριμένης διάρκειας, όπως και μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία. Κατανοώ πολύπλοκα και μεγάλα πληροφοριακά κείμενα, λογοτεχνικά κείμενα, αντιλαμβάνομαι τις διαφορές του ύφους. Καταλαβαίνω εξειδικευμένα άρθρα και μακροσκελείς τεχνικές οδηγίες. Εκφράζομαι άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως, προφανώς αναζητώ εκφράσεις. Χρησιμοποιώ τη γλώσσα αβίαστα και αποτελεσματικά σε κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις. Εκφράζω ιδέες ή γνώμες και συνδέω το λόγο μου με το λόγο των συνομιλητών. Παρουσιάζω με σαφείς και περιεκτικές περιγραφές ένα πολύπλοκο θέμα, συνδέοντας το με άλλα σχετικά θέματα, αναπτύσσοντας τα κύρια σημεία και τελειώνοντας την ομιλία μου κατάλληλα. Εκφράζομαι για ένα σαφές και καλά δομημένο κείμενο και αναπτύσσω την άποψη μου. Γράφω για πολύπλοκα θέματα σε μια επιστολή, μια μελέτη ή μια αναφορά, τονίζοντας τα σημεία που θεωρούνται σημαντικά σε ένα στυλ κατάλληλο για τον αποδέκτη.
C2
Κατανόηση προφορικού λόγου, χωρίς καμία δυσκολία ακόμα και αν μιλάμε γρήγορα.
Διαβάζουμε με ευκολία σχεδόν όλα τα είδη κειμένων, ακόμη και τα πιο πολύπλοκα ή αφηρημένα, ως προς την ουσία και τη μορφή τους, όπως εγχειρίδια,  εξειδικευμένα άρθρα ή  λογοτεχνικα έργα.
Συμμετέχω χωρίς προσπάθεια σε κάθε συζήτηση. Χρησιμοποιώ άνετα ιδιωματικές εκφράσεις όπως και τους καθημερινούς ιδιωματισμούς. Εκφράζω με ακρίβεια νοήματα με  λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις.
Παρουσιάζω μια περιγραφή ή ένα επιχείρημα με  σαφή τρόπο και ευχέρεια, με στυλ προσαρμοσμένο στο περιεχόμενο, Κάνω μια παρουσίαση η οποία βοηθά τον ακροατή να αντιλαμβάνεται και να θυμάται τα κύρια σημεία.
Γράφω ένα κείμενο με σαφήνεια, με ευχέρεια και ανάλογο ύφος. Γράφω επιστολές, αναφορές ή άρθρα, με μια δομή που να επιτρέπει στον αναγνώστη να αντιλαμβάνεται και να απομνημονεύει τα κύρια σημεία. Κάνω την περίληψη και ασκώ κριτική σε ένα επαγγελματικό ή λογοτεχνικό έργο.Το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς έχει δύο κύριους στόχους, πρώτον, την προσέγγιση και την αρμονία μεταξύ των μεθόδων διδασκαλίας με βάση έναν κοινό παρονομαστή που αφορά στις γνώσεις που ο μαθητής θα πρέπει να έχει και, δεύτερον, επιτρέπει στον μαθητή να καταγράφεται σε μια κλίμακα συγκεκριμένου επιπέδου γνώσεων. 

Σχεδιασμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης, προβλήθηκε σε πάνω από τριάντα γλώσσες και κατόπιν ερευνών γύρω από το "επίπεδο - όριο", το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που καθορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν στα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας μιας γλώσσας και επιλέγει τους διαφορετικούς τρόπους που θα μας βοηθήσουν να το καταφέρουμε.

Περιγράφει επίσης όσο το δυνατόν πληρέστερα το τι θα πρέπει οι διδασκόμενοι μιας γλώσσας να μαθαίνουν για να την  χρησιμοποιούν με σκοπό την επικοινωνία (γλωσσικές δεξιότητες), καθώς και τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτήσουν ούτως ώστε να υπάρξει μια αποτελεσματική γλωσσική συμπεριφορά.

Αυτό το κοινό πλαίσιο, έχει σχεδιαστεί για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες επικοινωνίας που προέρχονται από τη διαφορά μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και έτσι διευκολύνει τη διεθνή συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Απευθύνεται σε εκείνες και εκείνους που ασχολούνται με τη διδασκαλία / μάθηση και την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων: προγραμματιστές προγραμμάτων σπουδών, διδάσκοντες, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους ...

Ο Cecr  έχει καθορίσει τρεις τύπους χρηστών / εκπαιδευόμενων που θα κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα σε καταστάσεις που ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής ζωής.

  Βασικός Χρήστης: Επίπεδο Α1 και Α2
  Ανεξάρτητος Χρήστης: Επίπεδο B1 και B2
  Έμπειρος Χρήστης: Επίπεδο C1 και C2


(Σας προσκαλούμε να δείτε ή να διαβάσετε στο σύνολό της το "CECR για τις γλώσσες: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση")Τέχνασμα

Πολλές φορές οι γαλλικές πρίζες είναι διαφορετικές. Να είστε προσεχτικοί με τον εξοπλισμό σας.  Συνιστάται η χρήση πριζών γενικής χρήσεως (Universal Plug).

 

Σωστοί λόγοι για να έρθετε στην

 Azurlingua... Προγράμματα για αρχάριους Ένα σήμα ποιότητας που έχει αναγνωριστεί από τη γαλλική κυβέρνηση.


Τιμές και « ειδικές προσφορές » που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.


     Θεσμική αναγνώριση (συμπράξεις πανεπιστημίων).

  11 επίπεδα γαλλικών,  η Azurlingua σας προτείνει προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες σας !


ΝΕΟ : Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε σε  2,3 ή 4 άτοκες δόσεις.


Κι άλλοι ακόμη 
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Ακολουθήστε μας στο
 Facebook

 
Κοινωνικά δίκτυα

Προτείνετε μας στο Facebook!Σας άρεσε αυτή η σελίδα;
Διαδώστε τη!


Βίντεο

Καλώς ήλθατε στην Azurlingua


Μαθήματα Καθηγητών

Παιδαγωγικά προγράμματα

formation pour Professeurs

formations pour professeurs

Ειδικό πρόγραμμα

Κάντε εξάσκηση τα γαλλικά των επιχειρήσεων!

programme executive

Programme éxecutif pour Adultes


Ανακαλύψτε τη Γαλλική γλώσσα μέσω της ιστορίας της, της μουσικής της, της κουλτούρας της, αυτός είναι ο σκοπός αυτού του blog.


Είμαστε μέλη
soufflecampus francecsnfla

Μας εμπιστεύονται

centre d'examen SELFEE