Greek
Contact
Επικοινωνία
Εγγραφές Γενικοί όροι

Γενικοί όροι

>
Visa

Εάν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλάσσεστε από την υποχρέωση θεώρησης
βίζα
Εάν δεν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
- Για παραμονή μέγιστης διάρκειας τριών μηνών, εκτός εάν υπάρχει ειδική συμφωνία, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για θεώρηση τουριστικής visa
από το Προξενείο της Γαλλίας στη χώρα σας.
- Για διαμονή στη Γαλλία περισσότερο από 3 μήνες, θα πρέπει να ζητήσετε θεώρηση φοιτητικής
visa μακράς διαμονής που εξασφαλίζει την κάρτα διαμονής από το Προξενείο της Γαλλίας στη χώρα σας. (Βλέπε "Πληρωμή" παρακάτω).

 Εγγραφή
- Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής που επισυνάπτεται και στείλτε τη στο γραφείο μας μέσω e-mail ή φαξ με την κατάθεση των 250 ευρώ (βλ. "Πληρωμή" παρακάτω). Μετά την παραλαβή του εντύπου εγγραφής, με το οποίο συμφωνείτε πως αποδέχεστε τους γενικούς όρους και  προϋποθέσεις του σχολείου, μια επιβεβαίωση που περιέχει όλες τις σχετικές χρήσιμες πληροφορίες για τη διαμονή σας και ένας αναλυτικός λογαριασμός των εξόδων της διαμονής θα σας αποσταλούν με e-mail ή φαξ .
- Σε περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής (λιγότερο από 15 ημέρες πριν την έναρξη της διαμονής σας), παρακαλούμε επικοινωνήστε εκ των προτέρων μαζί μας μέσω τηλεφώνου.

Ασφάλεια
- Θα πρέπει να έχετε ιδιωτική ασφάλεια η οποία να καλύπτει όλους τους κινδύνους του ταξιδίου και της διαμονής σας (ασθένειες, ατυχήματα, κλοπές).
- Εάν είστε κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητήστε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ιατρικής Ασφάλισης από τον φορέα ασφάλισής σας, για την ιατρική σας περίθαλψη.

Πληρωμή
- Θα πρέπει να στείλετε την απόδειξη κατάθεσης των 250 ευρώ, κατά προτίμηση με πιστωτική κάρτα Visa ή MasterCard. Για πληρωμή με επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα, σας ζητάμε να επικοινωνήσετε μαζί μας πρώτα. Το υπόλοιπο του τιμολογίου σας πρέπει να παραληφθεί το αργότερο 15 ημέρες πριν από την παραμονή σας, χωρίς υπενθύμιση από εμάς. Μετά την περίοδο αυτή, διατηρούμε το δικαίωμα να διαθέσουμε σε άλλον τη θέση σας.
- Εάν χρειάζεστε visa, μια κατάθεση του 50% του κόστους της διαμονής σας θα είναι υποχρεωτικά συνημμένη στο έντυπο εγγραφής, ώστε να λάβετε την επίσημη πρόσκλησή μας. Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας προς εμάς θα πρέπει να τακτοποιηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών πριν από την έναρξη της διαμονής σας, χωρίς υπενθύμιση από εμάς. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης της
θεώρησης visa, θα σας επιστρέψουμε το πλήρες ποσό του εκπαιδευτικού προγράμματος (εκτός από 50 ευρώ, ως διαχειριστικά έξοδα), εάν μας παρασχεθεί  απόδειξη της υπόψη άρνησης από την αντίστοιχη Γαλλική Πρεσβεία.
- Η πληρωμή σας πρέπει να είναι σε ευρώ και να μην βαρύνεται από φόρους και τραπεζικά έξοδα.

Τρόποι πληρωμής
- Με πιστωτική κάρτα Visa ή Master Card
- Με μεταφορά SWIFT προς:
BNP Paribas, Nice
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00642
N ° COMPTE : 00010412746
CLÉ RIB : 57
TITULAIRE : SARL AZURLINGUA
IBAN : FR76 3000 4006 4200 0104 1274 657
SWIFT : BNPAFRPPNIC

Προσοχή: λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις των τραπεζών, σας συστήνουμε να μας αποστείλετε ένα αντίτυπο της διαταγής πληρωμής με φαξ.

- Με επιταγή ή Eurochèque σε ευρώ, στο όνομα της AZURLINGUA
Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε, σιγουρευτείτε ότι το όνομα του εκπαιδευόμενου και το νούμερο εγγραφής εμφανίζονται καθαρά.

Ακύρωση και τροποποίηση
- Τυχόν παραίτηση ή υπαναχώρηση από μέρους σας που γίνεται πάνω από 15 ημέρες πριν την έναρξη της διαμονής σας, παρέχει το δικαίωμα παρακράτησης 140 ευρώ ως  έξοδα φακέλου (διοικητικά έξοδα) στο ποσό που έχει καταβληθεί.
- Τυχόν παραίτηση ή υπαναχώρηση από μέρους σας που γίνεται σε λιγότερο από 15 ημέρες πριν την έναρξη της διαμονής σας, παρέχει το δικαίωμα συμβατικής παρακράτησης 290 ευρώ στο ποσό των εξόδων. Καμμία αποζημίωση δεν θα υπάρξει σε περίπτωση απουσίας την πρώτη ημέρα του εκπαιδευτικού προγράμματος.
- Εάν η διαμονή σας διακοπεί ή τροποποιηθεί από μέρους σας κατά τη διαμονή σας στην Azurlingua, δεν θα υπάρχει δικαίωμα για καμμία αποζημίωση.
- Η Azurlingua διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μία σειρά μαθημάτων εάν ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκπαιδευομένων είναι μικρότερος από τέσσερις. Ως αντάλλαγμα, στην περίπτωση αυτή θα προταθεί μία αποζημίωση στο κόστος ή ένας περιορισμένος αριθμός μαθημάτων, τα οποία θα καθοριστούν ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων και τον τύπο των μαθημάτων.
- Οι αποζημιώσεις θα παρασχεθούν τέσσερις μήνες μετά την κοινοποίηση της ακύρωσης στις υπηρεσίες μας.

Παράπονα - Κατηγορίες
Κάθε παράπονο ή κατηγορία το οποίο δεν θα έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες μας κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, δεν θα μπορεί να ληφθεί υπόψη μετά την αποχώρησή σας. Σε περίπωση αντιδικίας, τα μέρη συμφωνούν ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί υπό την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Νίκαιας.

Αργίες
Τα μαθήματα δεν θα λαμβάνουν χώρα κατά τις αργίες και δεν θα αποζημιώνονται ούτε θα αναπληρώνονται, εκτός από τα ιδιαίτερα μαθήματα, τα οποία θα αναπληρώνονται κατά τη διάρκεια της παραμονής σας.

Εσωτερικός κανονισμός σχολής
Από την άφιξή σας, θα πρέπει να συμμορφωθείτε με τον εσωτερικό κανονισμό της σχολής. Εάν η συμπεριφορά σας είναι πιθανόν να υπονομεύσει την ορθή εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος, μπορεί να αποκλεισθείτε άμεσα, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση του κόστους διαμονής σας.

Κατάλυμα
- Μία εγγύηση ύψους 200 ευρώ σε μετρητά θα σας ζητηθεί για να μπείτε στο δωμάτιό σας στις κεντρικές εγκαταστάσεις της σχολής (Campus Central) ή σε studio. Θα σας επιστραφεί πλήρως κατά τη μέρα αποχώρησής σας, εκτός εάν διαπιστωθούν τυχόν ζημιές, ελλείψεις ή απαιτηθούν έξοδα επιδιόρθωσης ή καθαρισμού.
- Ο φόρος διαμονής εμπεριέχεται στις τιμές μας.
- Ένας κανονισμός ειδικός για τον τόπο διαμονής σας θα σας δοθεί κατά την άφιξή σας και θα πρέπει να ακολουθηθεί επακριβώς κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.


http://www.azurlingua.com/adultes/tarifs2011.html

Το γνωρίζατε;

220 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν γαλλικά το 2011, και τα γαλλικά είναι η δεύτερη γλώσσα που διδάσκεται στον κόσμο

 

Σωστοί λόγοι για να έρθετε στην

 Azurlingua... Προγράμματα για αρχάριους Ένα σήμα ποιότητας που έχει αναγνωριστεί από τη γαλλική κυβέρνηση.


Τιμές και « ειδικές προσφορές » που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.


     Θεσμική αναγνώριση (συμπράξεις πανεπιστημίων).

  11 επίπεδα γαλλικών,  η Azurlingua σας προτείνει προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες σας !


ΝΕΟ : Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε σε  2,3 ή 4 άτοκες δόσεις.


Κι άλλοι ακόμη 
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Ακολουθήστε μας στο
 Facebook

 
Κοινωνικά δίκτυα

Προτείνετε μας στο Facebook!Σας άρεσε αυτή η σελίδα;
Διαδώστε τη!


Βίντεο

Καλώς ήλθατε στην AzurlinguaΕίμαστε μέλη
soufflecampus francecsnfla

Μας εμπιστεύονται

centre d'examen SELFEE